Infobulletin Jaarverantwoording Zorg mei 2022 verstuurd

Begin mei 2022 is het Informatiebulletin Jaarverantwoording Zorg per mail verstuurd naar de zorginstellingen met berichten over onder andere het op tijd aanleveren van de stukken, de (a)Wtza, het indienen van een (gecorrigeerde) jaarverantwoording via DigiMV en de Wet Normering Topinkomens. De uiterste datum voor het openbaar maken van de stukken over verslagjaar 2021 is zoals voorheen 1 juni.
 

Mocht u het bulletin gemist hebben, dan kunt u deze hier alsnog lezen. Wilt u op de verzendlijst voor het infobulletin komen, stuur dan een e-mail via het contactformulier op de betreffende website.