CIBG
Dienst voor registers

Het CIBG stelt klantgerichte dienstverlening centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie streeft het CIBG naar kwalitatief goede en klantgerichte dienstverlening.

Certificering

Het CIBG is ISO 9001:2008 gecertificeerd. ISO 9001 beschrijft hoe een organisatie aan de eisen en wensen van klanten en stakeholders kan voldoen terwijl ook voldaan wordt aan wet-en regelgeving.

Klanttevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van onze dienstverlening structureel te monitoren en te verbeteren worden telefoongesprekken en e-mails steekproefsgewijs onderzocht. Een telefoongesprek kan daarvoor worden opgenomen. Uw persoonlijke gegevens zijn hierbij niet van belang en worden alleen gebruikt waarvoor deze zijn verstrekt. Daarnaast houdt het CIBG structureel klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van de diverse producten en diensten. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt om de dienstverlening continu te verbeteren.

Productontwikkeling

Bij de (door)ontwikkeling van producten en diensten betrekt het CIBG graag in een vroegtijdig stadium de klant. Eindgebruikers kunnen zodoende meedenken. Hiermee streeft het CIBG naar gebruiksvriendelijke producten en diensten die goed aansluiten bij de praktijk.  

Relatiegeschenken

Het CIBG hanteert strikte regels rondom integriteit. Dit houdt onder andere in dat medewerkers geen geschenken mogen aannemen. Alle geschenken die binnenkomen worden retour gestuurd.

Voorop staat dat er niet wordt getwijfeld aan de goede bedoelingen van dit soort geschenken. We beschouwen het geschenk als blijk van waardering voor de manier waarop de medewerker(s) hun werk doen. Dat waarderen we zeer. Vanuit het oogpunt integriteit is het aannemen van geschenken echter ongewenst. Daarbij gaat het vooral om het ontstaan van belangenverstrengeling of ook maar de schijn ervan te vermijden. Bij het CIBG staat het onderwerp integriteit hoog op de agenda. Van onze relaties vragen we daarom rekening te houden met ons integriteitbeleid. Het CIBG verzoekt u om die reden geen relatiegeschenken, ook niet in de vorm van een kerstpakket, aan te bieden aan onze organisatie of onze medewerkers.