Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Koppeling en ontsluiting van gegevens en de daaruit voortvloeiende interpretatie spelen in de toekomst een steeds grotere rol.

Het CIBG is op dit moment in transitie en heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid de organisatie te worden op het gebied van registers voor (gewaarmerkte) identiteiten.

Jaarverslag

Het jaarverslag blikt terug op en kijkt vooruit naar de ambities van onze organisatie. Lees het jaarverslag.