CIBG
Dienst voor registers

De maatschappij roept om transparantie. Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Koppeling en ontsluiting van gegevens en de daaruit voortvloeiende interpretatie spelen in de toekomst een steeds grotere rol.

Het CIBG is op dit moment in transitie en heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid dé organisatie te worden op het gebied van registers voor (gewaarmerkte) identiteiten.

Strategisch Business Plan

Lees meer over de Koers van het CIBG in het Strategisch Business Plan.

Jaarverslag

Afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet in ons ontwikkelingstraject, zowel organisatorisch als rondom onze digitale koers. Lees meer in het jaarverslag.

Organogram

Bekijk hoe het CIBG is georganiseerd in het organogram.