Onze dienstverlening

Het CIBG stelt klantgerichte dienstverlening centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie streeft het CIBG naar kwalitatief goede en klantgerichte dienstverlening.

Kwaliteit voorop

Bij alles wat het CIBG doet staat goede uitvoering centraal. Dit vraagt om een omgevingsbewuste organisatie die meegaat met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het CIBG betrekt daarom waar mogelijk opdrachtgevers en klanten om gezamenlijk te werken aan het best mogelijke resultaat. Het is uiteindelijk het resultaat dat telt.

Klantonderzoeken en monitoring

Om de kwaliteit van onze dienstverlening structureel te monitoren en te verbeteren worden telefoongesprekken en e-mails steekproefsgewijs onderzocht. Een telefoongesprek kan daarvoor worden opgenomen. Uw persoonlijke gegevens zijn hierbij niet van belang en worden alleen gebruikt waarvoor deze zijn verstrekt. Daarnaast houdt het CIBG structureel klantonderzoeken onder klanten van de diverse producten en diensten. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt om de dienstverlening continu te verbeteren.

Productontwikkeling

Bij de (door)ontwikkeling van producten en diensten betrekt het CIBG graag in een vroegtijdig stadium de klant. Eindgebruikers kunnen zo meedenken. Hiermee streeft het CIBG naar gebruiksvriendelijke producten en diensten die goed aansluiten bij de praktijk.

Certificering

Het CIBG is ISO 9001:2008 gecertificeerd. ISO 9001 beschrijft hoe een organisatie aan de eisen en wensen van klanten en stakeholders kan voldoen terwijl ook voldaan wordt aan wet-en regelgeving.