Onze dienstverlening

Het CIBG luistert naar wat burgers, professionals en organisaties - nu en in de toekomst - nodig hebben. Samen met onze opdrachtgevers en partners vertalen we beleidsdoelen van voornamelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in toegankelijke uitvoering.

Gebruiksvriendelijk

Overheidsbeleid zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Dit staat bij het CIBG voorop. Welke technologische ontwikkelingen kunnen we hierbij benutten? Hoe kunnen we met elkaar leren en snel meebewegen? Er wordt ook iets van ons verwacht op het gebied van privacy en regie op gegevens. Hierbij houden we altijd het doel voor ogen om de werkzaamheden van het CIBG zo te kunnen verbinden dat de maatschappij er beter van wordt.

Klantonderzoeken en monitoring

Om de kwaliteit van onze dienstverlening structureel te monitoren en te verbeteren worden telefoongesprekken en e-mails steekproefsgewijs onderzocht. Een telefoongesprek kan daarvoor worden opgenomen. Uw persoonlijke gegevens zijn hierbij niet van belang en worden alleen gebruikt waarvoor deze zijn verstrekt. Daarnaast houdt het CIBG structureel klantonderzoeken onder klanten van de diverse producten en diensten. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt om de dienstverlening continu te verbeteren.

Productontwikkeling

Bij de (door)ontwikkeling van producten en diensten betrekt het CIBG graag in een vroegtijdig stadium de klant. Eindgebruikers kunnen zo meedenken. Hiermee streeft het CIBG naar gebruiksvriendelijke producten en diensten die goed aansluiten bij de praktijk.