Onze dienstverlening

Het CIBG luistert naar wat burgers, professionals en organisaties - nu en in de toekomst - nodig hebben. Samen met onze opdrachtgevers en partners vertalen we beleidsdoelen van voornamelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in toegankelijke uitvoering.

Gebruiksvriendelijk

Overheidsbeleid vertalen naar zo gebruiksvriendelijk mogelijke dienstverlening. Dit staat bij het CIBG voorop. Belangrijke vragen daarbij zijn: welke technologische ontwikkelingen kunnen we hierbij benutten? Hoe kunnen we leren en snel meebewegen? Maar ook: wat vinden en ervaren de burgers, professionals en organisaties die van onze dienstverlening gebruik maken. Ook privacy en regie op gegevens zijn bij ons scherp in het vizier. Hierbij houden we altijd het doel voor ogen om de werkzaamheden van het CIBG zo te kunnen verbinden dat de maatschappij er beter van wordt.

Digitoegankelijk

CIBG vindt een goede digitale dienstverlening belangrijk. Daarom willen we dat onze websites voor iedereen toegankelijk zijn. We streven er daarom naar dat alle websites van het CIBG volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen die zijn vastgelegd voor websites van de overheid.

Al onze websites zijn voorzien van een toegankelijkheidsverklaring. Hierin staat of een website al (deels) aan de eisen voldoet of niet. In het laatste geval staat er bij wat we doen om dit te verbeteren en wanneer dat gereed is. Alle toegankelijkheidsverklaringen zijn te vinden via het overzicht toegankelijksheidsverklaring.

Klantonderzoeken en monitoring

Weten wat de mensen die van onze dienstverlening gebruik maken vinden en ervaren, is nodig om de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven verbeteren. Om deze reden worden bijvoorbeeld telefoongesprekken en e-mails gemonitoord en steekproefsgewijs onderzocht. Een telefoongesprek kan voor dit doel worden opgenomen. Persoonlijke gegevens worden hierbij niet gebruikt. Ook voert het CIBG regelmatig diverse vormen van klantonderzoeken uit onder de eindgebruikers van onze diensten.

Productontwikkeling

Ook bij de (door)ontwikkeling van producten en diensten betrekt het CIBG graag in een vroegtijdig stadium al de burgers, professionals of de organisaties die van de dienstverlening gebruik (gaan) maken. Hiermee streeft het CIBG naar gebruiksvriendelijke diensten die goed aansluiten bij de praktijk.