Werken bij het CIBG

Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Wil je daar aan bijdragen, kom dan bij ons werken.

We zijn op zoek naar ...

Op werkenvoornederland.nl vind je de vacatures van het CIBG.

Wat is en doet het CIBG?

Het CIBG zorgt voor een betrouwbare verzameling, verwerking en koppeling (gegevensknooppunten) van (gecertificeerde) gegevens en uitlevering daarvan aan gebruikers.

Kritisch en resultaatgericht geven wij invulling aan het bouwen en beheren van registers. Wij vertalen wensen van onze rijksbrede opdrachtgevers in een klantgericht systeem. Wij streven ernaar dat onze gegevens juist en actueel, veilig en beschermd en 24/7 toegankelijk zijn.

Voorbeelden: wij registreren zorgverleners in het BIG-register en orgaandonoren in het Donorregister. Ook zorgen we voor veilige digitale gegevensuitwisseling in de zorg met de UZI-pas. De opdrachtgever en onze klanten in de maatschappij staan daarbij centraal .

Het CIBG wil als rijksbrede   registerorganisatie graag werken met deskundige, professionele, flexibele en signalerende medewerkers.

Het agentschap CIBG valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.