Vera geniet van de afwisseling als jurist WNT

Vera werkt als jurist in het team WNT (Wet normering topinkomens). “In 2011 ben ik gestart bij het ministerie van VWS. In 2021 werd ik gedetacheerd binnen dit team van het CIBG. Toen ik na een jaar gevraagd werd om te blijven, heb ik dat gedaan. Ik had en heb het erg naar mijn zin.

Vera Pütz ten voeten uit
Beeld: ©CIBG

Als jurist geef ik advies en beantwoord ik juridische vraagstukken die in onderzoeken naar mogelijke overtredingen van de WNT naar boven komen. Daarnaast vervul ik de rol van vraagbaak voor collega’s en externen. Ook toets ik de juridische producten van het team, zoals de rapporten van bevindingen. Wanneer er een overtreding is vastgesteld, ben ik als jurist verantwoordelijk voor de handhaving. Standaard onderzoeken kennen wij bijna niet. Zo staat in de ene casus de beantwoording van vragen rond het overgangsrecht centraal, een ander onderzoek kent juist weer fiscale of arbeidsrechtelijke aspecten. Dat maakt het werk erg gevarieerd.

Jong, enthousiast, informeel

Vera is enthousiast over het WNT-team. “We zijn een jong team van enorm enthousiaste mensen. We hebben oog voor elkaar en hoe we elkaar kunnen helpen. Ook de senior adviseur die sturing geeft aan het team, is heel betrokken. Daarbij heb je wel een eigen verantwoordelijkheid en veel vrijheid hoe je het werk wilt inrichten. Ons team kent veel overlegmomenten. We werken hard maar hebben ook veel plezier en gezelligheid met elkaar. Kortom, een heel nauwe samenwerking in een informele sfeer.”

Jij kunt meer! Over het benutten van kwaliteiten

Vera begon ooit bij VWS als secretaresse. Deze werkgever moedigde haar aan om verder te studeren: “Jij kunt meer!” Na het behalen van haar hbo-propedeusediploma, volgde Vera met succes de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en daarna de masteropleiding Gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “De overheid is bij uitstek een werkgever waar je je kwaliteiten kunt benutten en ontwikkelen. Dat zie ik ook terug binnen het WNT-team. Heel verschillende mensen, met uiteenlopende achtergronden. We brengen allemaal  onze eigen waardevolle kwaliteiten mee. Dat maakt het werk beter.”

Leergierige en maatschappelijk betrokken collega’s welkom

Wie bij het WNT wil werken, hoeft geen WNT-expert te zijn. “Wat telt is dat je geïnteresseerd bent in de WNT en erover wilt leren. Maatschappelijke betrokkenheid is binnen dit werk essentieel. Binnen het WNT-team zorgen wij er immers mede voor dat zorggeld daadwerkelijk terechtkomt bij de mensen die zorg nodig hebben. Naleving van wet- en regelgeving bewerkstelligen én oog hebben voor de menselijke maat, dat zijn uitdagingen waar wij voor staan. En waarover wij met andere teams in gesprek gaan. Uiteindelijk draait het hier om één doel: bijdragen aan kwalitatief goede, betaalbare zorg die voor iedereen toegankelijk is. Als dat je aanspreekt, voel je je hier zeker thuis.”

Wat kan het CIBG jou bieden?

Het CIBG heeft uiteenlopende vacatures.

Meer lezen?

Bekijk ook de verhalen van andere CIBG medewerkers.