Zorgaanbiedersportaal live

Op 29 december 2020 ging het nieuwe Zorgaanbiedersportaal live. Hierop is informatie te vinden over alle zorgaanbieders in Nederland die geregistreerd zijn in diverse zorgregisters. 
In de toekomst zullen zorgaanbieders via dit portaal ook hun taken in het kader van de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders, die op 1 januari 2022 ingaat, kunnen vervullen. Dat is onder andere het zich melden als zorgaanbieder en het  zonodig aanvragen van een vergunning.

Burgers kunnen het Zorgaanbiedersportaal raadplegen om informatie te zoeken over hun zorgaanbieder en zorgaanbieders kunnen er hun gegevens beheren (die voorheen in het Landelijk Register Zorgaanbieders stonden).
Er is ook een link met het locatieregister. Dit is een register op het gebied van dwang in de zorg, waar zorginstellingen moeten registreren op welke locaties ze precies dwang ten opzichte van psychiatrische patiënten toepassen.