Persoonsgegevens die u opgeeft op cibg.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op cibg.nl om met uw persoonsgegevens?

Cibg.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een vraag te stellen? Dan gebruikt cibg.nl uw gegevens alleen om u een antwoord toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere informatie.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Cibg.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Zie ook

Autoriteit Persoonsgegevens

Verantwoordelijk,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport