CIBG
Dienst voor registers

Het CIBG zet de standaard in registers

Het CIBG is volop in beweging. Met de producten en diensten die het CIBG levert willen we waarde creëren voor onze klanten, de maatschappij en opdrachtgevers. Koppeling en ontsluiting van gegevens en de daaruit voortvloeiende interpretatie spelen hierbij een grote rol. Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? De producten en diensten die wij leveren geven daar duidelijkheid over. Lees meer over onze organisatie...

Producten en diensten

Als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzamelt, verwerkt en koppelt het CIBG gecertificeerde gegevens en levert die uit. Zo voorzien we in de behoefte om gegevens op een betrouwbare manier vast te leggen en te kunnen raadplegen. Het CIBG heeft een breed palet aan producten en diensten. Denk hierbij aan het BIG-register, Donorregister, Registerleraar en het UZI-register. Bekijk alle producten en diensten van het CIBG...

Kwaliteit voorop

Bij alles wat het CIBG doet staat goede uitvoering centraal. Dit vraagt om een omgevingsbewuste organisatie die meegaat met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het CIBG betrekt daarom waar mogelijk opdrachtgevers en klanten om gezamenlijk te werken aan het best mogelijke resultaat. Het is uiteindelijk het resultaat wat telt. Lees meer…

Vraag?

Heeft u vragen over de producten of diensten van het CIBG? Neem dan contact op: 070‑340 5487 of info@cibg.nl.