Het CIBG zet de standaard in registers

Het CIBG is volop in beweging. Met de producten en diensten die het CIBG levert willen we waarde creëren voor onze klanten, de maatschappij en opdrachtgevers. Koppeling en ontsluiting van gegevens en de daaruit voortvloeiende interpretatie spelen hierbij een grote rol. Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? De producten en diensten die wij leveren geven daar duidelijkheid over. Lees meer over onze organisatie...