Lerarenportfolio opgeheven per 1 augustus 2022

Op 16 november 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om het Lerarenregister uit de diverse onderwijswetten te schrappen. Nadat het wetsvoorstel tot wet is verklaard en is gepubliceerd in het Staatsblad, is de wet in werking getreden op 1 augustus 2022.

Hier leest u wat er met het Lerarenportfolio gebeurt.