Opstart herregistratie BIG-register: hoe staat het ermee?

Na een uitstel van bijna twee jaar is dit voorjaar de herregistratieverplichting bij het BIG-register weer opgestart. Ongeveer 74.000 zorgverleners vielen in de uitstelgroep. Zij ontvingen een mail met informatie over de keuze uit de twee werkervaringstermijnen en in mei de eerste oproepbrief. In september hebben 38.000 zorgverleners die op dat moment nog geen aanvraag hadden gedaan de herinneringsbrief ontvangen. Ongeveer 60.000 zorgverleners van de uitstelgroep hebben inmiddels een aanvraag gedaan. Daarnaast hebben ruim 2.000 zorgverleners tot nu toe aangegeven niet te willen herregistreren.

Afhandeling aanvragen en beantwoording vragen duurt helaas langer

De herstart in combinatie met de krappe arbeidsmarkt zorgt soms voor vertraging bij de afhandeling of beantwoording van (aan)vragen. We vragen zorgverleners niet te wachten tot het laatste moment met aanvragen. Het is goed om te weten dat aanvragen die voor de uiterste herregistratiedatum zijn ingediend, maar nog in behandeling zijn bij ons, niet worden doorgehaald na het verlopen van die datum. Dit geldt ook als u binnen de gestelde termijn (6 weken) de gevraagde bewijsstukken heeft aangeleverd, maar wij deze nog niet hebben kunnen beoordelen. Wij doen er alles aan om alle (aan)vragen en bewijsstukken zo snel mogelijk te verwerken.

Wilt u hier meer over weten?

Meer informatie over de herregistratie vindt u op deĀ website van het BIG-register.