Wdo biedt duidelijkheid over eisen aan inlogmiddelen

Het programmateam ‘Toekomstbestendig maken UZI-middelen’ is blij dat de Wet digitale overheid (Wdo) is aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. ‘We weten nu door de Wdo welke eisen er aan welke middelen gesteld worden om straks toegelaten te worden. Dat geeft middelenleveranciers duidelijkheid en zekerheid. Zorgprofessionals kunnen, zoals het er nu uitziet, in de toekomst met Wdo-middelen inloggen om medische gegevens te raadplegen en/of uit te wisselen’, vertelt Laurens Kielman, VWS-beleidsmedewerker identificatie en authenticatie.

Gebruiksgemak

Voor het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie van professionals in de zorg is er een een flexibel stelsel met verschillende betrouwbare inlogmiddelen op komst. De verwachting is dat de nieuwe inlogmiddelen niet alleen beter passen in verschillende zorgprocessen en op veel plekken te gebruiken zijn, ze kunnen ook door meer zorgprofessionals gebruikt worden. ‘Met het inwerking treden van de Wdo zal de komende jaren duidelijk worden welke private inlogmiddelen voor de zorgprofessional beschikbaar komen’, legt Kielman uit.

Keuzevrijheid

In plaats van inloggen met een UZI-pas voor toegang tot medische informatie, kan de zorgprofessional in de toekomst kiezen met welk inlogmiddel hij of zij wilt inloggen. Dit middel kan vervolgens overal in de zorg gebruikt worden. Met het gekozen inlogmiddel haal je je online zorgidentiteit op. Je zorgidentiteit bestaat uit de informatie in het UZI-register. In dit register staat wie je bent, waar je werkt en wat je doet. Zodoende ontstaat er keuzevrijheid en flexibiliteit als het gaat om passende identificatie- en authenticatiemiddelen ter vervanging van de huidige UZI-middelen.

De Wet digitale overheid

Alle private en publieke (zoals DigiD) inlogmiddelen die aan de betrouwbaarheids- en veiligheidseisen voldoen kunnen onder de Wdo erkend worden. Wat precies verstaan wordt onder veilige inlogmiddelen wordt deels bepaald door de Europese verordening eIDAS en deels door nadere invulling van de Wdo zelf. De Europese eIDAS-verordening kent bijvoorbeeld drie betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatiemiddelen voor het inloggen: laag, substantieel en hoog.

Testen in de praktijk

De eerste pilot waarin zorgprofessionals bij het registreren van vaccinaties gebruikmaken van het inlogmiddel DigiD, in plaats van de UZI-pas, is inmiddels succesvol afgerond. Dankzij de proef met een selecte groep zorgprofessionals heeft het ministerie van VWS vastgesteld dat het inlogmiddel DigiD in verschillende zorgprocessen werkt. Dit jaar volgen er meerdere pilots.