Nieuw inlogstelsel voor zorgprofessionals beoogt meer flexibiliteit

Eén inlogstelsel voor alle zorgprofessionals in Nederland. Dat is de ambitie van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Het CIBG is hierbij uiteraard betrokken vanuit het UZI-register.
Met het aannemen van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) door de
Eerste Kamer groeit de noodzaak om sneller en efficiënter gegevens uit te wisselen én in te zien.

Lees het artikel van ICT&Health

In dit artikel uit ICT&Health leest u meer over de plannen van VWS voor een toekomstbestendig inlogstelsel voor zorgprofessionals.