Nieuwe Register Sociale Hygiëne live

Op 1 juli 2023 is het nieuwe Register Sociale Hygiëne in werking getreden en beschikbaar via de website registersocialehygiene.nl. Leidinggevenden van organisaties waar alcohol geschonken of verkocht wordt, moeten beschikken over voldoende kennis over en inzicht in sociale hygiëne om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. Zij tonen dit aan met een diploma of certificaat Sociale Hygiëne én een registratie in het Register Sociale Hygiene.

De Landelijke commissie sociale hygiëne

Het Register Sociale Hygiëne is in beheer bij de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Iedereen met een door de Lcsh erkend diploma of certificaat Sociale Hygiëne kan een registratieaanvraag indienen in het Register Sociale Hygiëne. De Lcsh regelt ook de erkenningen van diploma’s en certificaten Sociale Hygiëne en zorgt ervoor dat het register openbaar raadpleegbaar is. De Lcsh is een zelfstandig bestuursorgaan en in werking gesteld door het ministerie van VWS.

Rol CIBG

Het CIBG faciliteert de Lcsh bij al haar werkzaamheden. Het CIBG heeft het register gerealiseerd en zorgt ervoor dat het register beschikbaar is en actueel blijft. Ook verzorgt het CIBG de afhandeling van registratieaanvragen en levert het ondersteuning op gebied van klantcontact, communicatie en juridische ondersteuning. Tot slot vult het CIBG ook de rol van ambtelijk secretaris in.

Meer informatie

Lees alles over het nieuwe register en de Lcsh op www.registersocialehygiene.nl.