Gezondheidsgegevens delen in de zorg redt levens

Het delen van gezondheidsgegevens redt levens. Informatie over geneesmiddelengebruik, bloedgroep, allergieën en aandoeningen zijn cruciaal om mensen goede zorg te kunnen verlenen. Gezondheidsgegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen en behandelingen.

Boek belicht complexiteit van veilig betrouwbare gegevens delen

Het op 8 februari 2024 verschenen boek 'Zó werkt gegevens delen in de zorg' laat zien waarom zorgprofessionals zonder deze informatie hun werk niet goed kunnen doen. Zeker in spoedgevallen kan het snel inzien van belangrijke gezondheidsgegevens het verschil maken. Ook het zorgstelsel functioneert niet goed zonder betrouwbare gegevens. Maar gegevens delen is ook ingewikkeld met 1,5 miljoen zorgprofessionals en tienduizenden zorg- en welzijnsorganisaties. Welke gegevens leg je vast en hoe doe je dit? Hoe deel je informatie veilig en respecteer je privacy? Hoe koppel je verschillende systemen voor zorg en onderzoek? Hoe kan iedereen bij zijn eigen gezondheidsgegevens?

Het boek 'Zó werkt gegevens delen in de zorg' beschrijft de doelen, randvoorwaarden, historie en knelpunten van gezondheidsgegevens delen. Wie zijn de belangrijkste spelers, wat zijn belangrijke wetten en wat gebeurt er allemaal om knelpunten van gegevens delen weg te nemen? Het boek is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg waarin 20 partijen, waaronder het CIBG, samen werken aan betrouwbare en neutrale gegevens in de zorg.
'Zó werkt gegevens delen in de zorg' is een boek voor iedereen die in en om de zorg werkt en die wil begrijpen waarom een verpleegkundige nu soms acht keer dezelfde informatie moet overtypen.