Zuyd Hogeschool eerste hbo-instelling met erkende Lcsh diploma’s

Sinds 28 februari hebben studenten met bepaalde hbo-diploma’s, behaald bij Zuyd Hogeschool in Heerlen, toegang tot het Register Sociale Hygiëne. Het gaat om het diploma voor de opleiding Facility Management met certificaat keuzevak sociale hygiëne. Dit diploma is officieel door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lsch) erkend.

Convenant

Om hbo-diploma’s te erkennen tekent de betreffende hbo-instelling een convenant met de Lcsh. In dit convenant staat welke diploma’s van welke opleidingen voldoen aan de eindtermen sociale hygiëne die staan genoemd in de Alcoholwet. Na ondertekening worden de opleidingen toegevoegd aan de lijst met erkende hbo-diploma’s. Alleen diploma’s op deze lijst geven toegang tot het Register Sociale Hygiëne.

Meer hbo-instellingen

“Nu Zuyd Hogeschool het convenant getekend heeft, hopen we dat meer hbo-instellingen zich willen inspannen hun diploma’s te laten erkennen. Veel hbo-instellingen verzorgen opleidingen waar sociale hygiëne een onderdeel van is. Het is een enorme winst voor hun studenten, en daarmee indirect voor horecaondernemers, als zij de diploma’s van die opleidingen laten erkennen,” vertelt Eric Jongepier, voorzitter van de Lcsh.

De procedure voor het erkennen van hbo-diploma’s staat op de website van het Register Sociale Hygiëne.