Waarom kan ik mijn organisatie niet meer opzoeken op het Zorgaanbiedersportaal ?

Er is een  groep zorgaanbieders die sinds kort niet meer in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) geregistreerd staat en daarmee ook niet meer ingezien kan worden op het Zorgaanbiedersportaal.
 
De reden hiervoor is dat voor de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) de afbakening van het zorgdomein is aangepast. Als gevolg daarvan staan zorgondernemingen die niet langer binnen het zorgdomein vallen dus ook niet meer in het LRZa.