LCHulpmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en Bureau LCH zijn opgeheven. De website lchulpmiddelen.nl is per 1 juli 2024 uit de lucht. De website is nog wel beschikbaar via het webarchief van lchulpmiddelen

Achtergrond LCH

Aan het begin van de coronacrisis bleken er in de zorg acute tekorten te zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen (MH). Door samen te werken met verschillende partijen is toen in korte tijd een tijdelijk consortium opgezet dat de inkoop en distributie van PBM en MH centraal ging regelen: het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH heeft in deze periode grote hoeveelheden ingekocht als noodvoorraad. Het ministerie heeft er zo voor gezorgd dat zorgverleners altijd over middelen van de juiste kwaliteit konden beschikken. 

Toen de Coronapandemie voorbij was en de markt weer was genormaliseerd, was ook een grote noodvoorraad aanhouden niet meer nodig. De noodvoorraad is vervolgens afgebouwd volgens de afgesproken exitstrategie: verkopen, doneren en duurzaam verwerken.