LIR

Het LIR (Landelijk Implantaten Register) is een centraal register waardoor snel inzicht verkregen wordt welke implantaten wanneer door welke zorgaanbieder zijn gebruikt. Bij problemen met implantaten kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) snel en efficiënt de impact bepalen en zo nodig zorgaanbieders oproepen om de betroffen patiënten te informeren. Hiermee wordt de patiëntveiligheid verbeterd.

Als uitvoeringsorganisatie van ministerie van VWS beheert het CIBG het LIR. De IGJ kan als enige het LIR raadplegen en is toezichthouder. Sinds 1 januari 2019 is het LIR in productie. Het jaar 2019 was een overgangsjaar om de zorgaanbieders de tijd te geven om aan te sluiten. Vanaf 1 januari 2020 is registratie verplicht. 

De wettelijke basis van het LIR is de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).

Wat registreert LIR?

In het LIR worden door ziekenhuizen en andere zorginstellingen per uitgevoerde implantatie/explantatie alleen de wettelijk verplichte gegevens geregistreerd. Dit zijn alleen anonieme gegevens (datum, locatie, soort implantaat en fabrikant). Het LIR registreert dus geen persoonlijke gegevens van patiënten maar de zorgaanbieder die het implantaat heeft geplaatst/verwijderd.

Drie type registraties:

  • Implantaat
  • Explantaat
  • Overlijden (datum overlijden, locatie en welk implantaat)

Meer informatie en relevante sites: