Object Identifiers CIBG

Wat is een Object Identifier (OID)

Een "Object Identifier" is een ondubbelzinnig ‘nummer’ voor een ‘Informatie Object’. Dit kan een product, een organisatie, een persoon, een standaard, een tekening, een (computer)bestand, etc. identificeren en is dus zeer breed toepasbaar. In het algemeen wordt een Object Identifier geassocieerd met een type object en gebruikt om informatie over een instantie van dat type als zodanig te labelen. Zo kan je met een OID aangeven dat een bepaald nummer (bijv. 12345678) in een bericht het Abonneenummer van het UZI-register. Zonder een OID is dat niet eenduidig en zou het ook het KvK-nummer van de organisatie kunnen zijn.

OID’s worden uitgegeven in een hiërarchische structuur met een punt (.) tussen ieder niveau. Daardoor nemen ze de vorm aan van een serie getallen gescheiden door punten.


CIBG heeft een OID toegekend gekregen door de NEN die hiervoor de Registratie Autoriteit is in Nederland. Deze is gepubliceerd in het register van de Object identifiers (OID) (nen.nl) van de NEN. De OID toegekende OID is 2.16.528.1.1007 en heeft de volgende omschrijving in zogenaamde ASN.1 notatie: {joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007)}. In de hiërarchische OID-structuur kan het CIBG zelf OIDs toekennen onder deze OID.

Registratie toegekende OID’s door CIBG

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de OID’s die CIBG heeft toegekend aan diensten, identifiers, documenten en andere objecten. Deze registratie is leidend mochten er afwijkingen zijn met andere registraties die deze Object Identifiers hebben opgenomen.

Tabel OID's van CIBG

OID

ASN.1 notatie

Omschrijving

2.16.528.1.1007

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007)}

agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, zie https://www.cibg.nl/

2.16.528.1.1007.1

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) uzi-register(1)}

Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-register, zie https://www.uziregister.nl/

2.16.528.1.1007.1.1

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) uzi-register(1) cps(1)}

Certification Practice Statement (CPS) van het Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI) register

2.16.528.1.1007.3

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) uzi-identifiers(3)}

Identifiers (nummers, variabelen, identifiers) die het UZI-register uitgeeft ten behoeve van unieke identificatie van zorgverleners.

2.16.528.1.1007.3.1

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) uzi-identifiers(3) uzi-nr-pers(1)}

UZI-nummer natuurlijke personen. Dit is een UZI-nummer dat een natuurlijke persoon uniek identificeert en is opgenomen in de certificaten van een:

  • Zorgverlenerpas
  • Medewerkerpas op naam
  • Medewerkerpas niet op naam

2.16.528.1.1007.3.2

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) uzi-identifiers(3) uzi-nr-sys(2)}

UZI-nummer systemen. Dit is een UZI-nummer in een servercertificaat van het UZI-register. Kenmerk van dit nummer is dat het géén natuurlijk persoon identificeert maar bijvoorbeeld een service, applicatie of systeem/server.

2.16.528.1.1007.3.3

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) uzi-identifiers(3) uzi-abonneenummer(3)}

UZI-Register-Abonneenummer (URA in HL7 OID register). Het UZI-Register-Abonneenummer kan zowel een organisatie als een persoon identificeren.

2.16.528.1.1007.4

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) sbv-z(4)

SBV-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg). De SBV-Z biedt de mogelijkheid een Burger Service Nummer (BSN) op te vragen of te verifiëren. Zie https://www.sbv-z.nl/

2.16.528.1.1007.4.1

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) sbv-z(4) bsn-register(1)

Register/applicatie voor raadplegen BSN.

2.16.528.1.1007.5

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) big-register(5)

BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Zie

https://www.bigregister.nl/

2.16.528.1.1007.5.1

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) big-register(5) big-nr(1)}

BIG-register inschrijvingsnummer

2.16.528.1.1007.8

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) aod(8)}

Add-on Databank (AOD) voor dure geneesmiddelen die Farmatec als onderdeel van CIBG in beheer heeft. Zie  https://www.farmatec.nl.

2.16.528.1.1007.8.1

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) aod(8) aod-indicatiecode(1)}

Indicatiecode van add-on geneesmiddelen zoals opgenomen in de AddOnDatabank ten behoeve van de digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners als onderdeel van de medicatieoverdracht.

2.16.528.1.1007.15

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) zovar(15)

ZOVAR (Zorgverzekeraars identificatie en authenticatie register) dat certificaten uitgeeft voor zorgverzekeraars. Zie https://www.zovar.nl/

2.16.528.1.1007.15.1

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) zovar(15) documenten(1)}

Formele documenten met betrekking tot de ZOVAR productieomgeving (zoals Certification Practice Statement).

2.16.528.1.1007.15.1.1

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) zovar(15) documenten(1) cps(1)}

Actuele versie het Certificate Practice Statement van ZOVAR.

2.16.528.1.1007.15.2

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) zovar(15) zovar-identifiers(2)}

Identifiers (nummers, variabelen, identifiers) die het ZOVAR uitgeeft ten behoeve van unieke identificatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren.

2.16.528.1.1007.15.2.1

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) zovar(15) zovar-identifiers(2) zovar-abonneenummer(1)}

ZOVAR-abonneenummer dat CIBG toekent aan abonnees van de ZOVAR dienstverlening.

2.16.528.1.1007.98

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) zovar-test(98)}

ZOVAR testomgeving.

2.16.528.1.1007.99

{joint-iso-itu-t(2) country(16) nederland(528) nederlandse-organisatie(1) cibg(1007) uzi-test(99)}

UZI-register testomgeving.