Welke zorgaanbieders zijn verwijderd als gevolg van Wtza?

Alle zorgaanbieders die alleen een of meerdere van onderstaande 9 SBI-codes hebben geregistreerd in het Handelsregister van de KvK en daarnaast:

  • Geen andere SBI-code uit het zorgdomein heeft;
  • Geen toelatingsvergunning heeft;
  • Geen vrijwillige melding heeft gedaan;
  • Geen jaarverantwoording heeft ingediend;
  • Geen AGB-code heeft (voor de zorgonderneming).
...
SBI Omschrijving

86.92.2

Arbobegeleiding en re-integratie

86.92.3

Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)

86.92.9

Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheids-zorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten

88.10.2

Welzijnswerk voor ouderen

88.10.3

Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten

88.91

Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

88.99.2

Maatschappelijk werk

88.99.3

Lokaal maatschappelijk werk

88.99.9

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen
en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Meer informatie over hoe een zorgaanbieder geregistreerd wordt in het LRZa vind u op onze website: LRZa | CIBG