LRZa

Het doel van het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) is om duidelijk te maken wie, waar, welke zorg verleent en met welke bevoegdheid. Zo heeft de burger inzicht in waar hij welke zorg kan verkrijgen.

Daarnaast maken ook diverse (overheids)organisaties gebruik van LRZa voor bijvoorbeeld beleidsvorming of toezicht. Door deze landelijke en openbare registratie van zorgaanbieders kan er voor goed toezicht en een efficiënte uitvoering binnen de zorg worden gezorgd. Een belangrijke politieke wens die verankerd ligt in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Gegevens uit 5 bronnen

Het LRZa biedt een uitgebreid overzicht van het zorglandschap. Hiervoor koppelt het LRZa  informatie aan elkaar uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het AGB-register (Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners) van Vektis en het BIG-register. Daarnaast ontsluit het LRZa ook  informatie uit het openbaar databestand kwaliteitgegevens zorg van Zorginstituut Nederland en de Jaarverantwoording Zorg. Verder zijn er partijen die geen gegevens leveren maar wel gebruik maken van het LRZa zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, Autoriteit Consument en Markt en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Doorontwikkeling

Inmiddels is het LRZa uitgegroeid tot een stabiel platform voor de uitwisseling van relevante gegevens in het Zorgdomein. Er is een groeiende vraag merkbaar naar informatie op basis van het LRZa en er zijn diverse aanvragen voor aansluiting door nieuwe afnemers. Ook is doorontwikkeling gestart om de databronnen uit te breiden. Als u vragen heeft over LRZa neem contact met ons op per e-mail via LRZA@minvws.nl.

Controleer wie waar welke zorg verleent

U kunt een zorgaanbieder opzoeken in het LRZa via ons Zorgaanbiedersportaal.