Zorgaanbiedersportaal

Hier vindt u informatie over alle zorgaanbieders in Nederland die geregistreerd zijn in diverse zorgregisters. Voor informatie over individuele zorgverleners kunt u ook www.bigregister.nl raadplegen.

Het CIBG streeft naar goede dienstverlening aan burgers, professionals en zorgorganisaties. Dit doen wij door de informatie over en voor zorgaanbieders en de (dienstverlening rondom de) producten digitaal toegankelijk te maken. We bieden hiervoor één overkoepelend zorgaanbiedersportaal. Daarin brengen we alle beschikbare gegevens van en over zorgaanbieders samen en maken deze publiek toegankelijk.

Zorgaanbiedersportaal

Hier kunt u zien welke publieke gegevens van een zorgaanbieder zijn geregistreerd in diverse zorgregisters. Als ingang kan iedereen hier het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) bevragen en inzicht krijgen in:

  • De naam en adresgegevens van een zorgaanbieder, inclusief de vestigingen;
  • De soorten zorg die verleend worden;

Vervolgens worden daarbij ook gegevens uit overige registers getoond:

In de toekomst wordt het portaal verder uitgebreid met andere registers die publiek beschikbaar komen.

Tevens staat op het Zorgaanbiedersportaal een link naar de inspectierapporten via de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa)

Het LRZa is het wettelijk en openbaar register van Wkkgz-zorgaanbieders.

Hoe wordt een zorgaanbieder geregistreerd in het LRZa?

Registratie in het LRZa gebeurt in principe automatisch, mits de betreffende zorgaanbieder zich correct geregistreerd heeft in de onderliggende registers/(basis)registraties.

Meer informatie over het LRZa vindt u hier.

Voor zorgaanbieders: uw gegevens beheren in het zorgaanbiedersportaal

Als zorgaanbieder kunt u inloggen en controleren of uw informatie nog juist en actueel is. Alle samengebrachte informatie wordt tevens zo veel mogelijk hergebruikt voor het aanvragen van producten en registraties. 

Inloggen op het zorgaanbiederportaal kan alleen met eHerkenning. eHerkenning werkt als een soort DigiD voor bedrijven en organisaties en zorgt ervoor dat u veilig kunt inloggen bij (overheids-)organisaties. Het is de veiligste manier van communiceren met de overheid en zal in de toekomst overal de standaard worden.

U regelt zelf eHerkenning bij één van de verschillende leveranciers. Op de website van eHerkenning vindt u een stappenplan dat u door de belangrijkste aspecten van het aanvraagproces leidt. 

Om toegang te krijgen tot het locatieregister heeft u minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.

Vragen?

Als u vragen hebt over het zorgaanbiedersportaal neem dan contact met ons op per e-mail via zorgaanbiedersportaal@minvws.nl 
Vermeld in de e-mail het KvK-nummer en de naam van de onderneming. Vermeld indien mogelijk ook de SBI-codes waarmee de onderneming bij de KvK staat geregistreerd.

Extra informatie en relevante sites

Toegankelijkheidsverklaring Zorgaanbiedersportaal

Rapport onderzoek digitoegankelijkheid Zorgaanbiedersportaal