CIBG in cijfers

Het CIBG is de laatste jaren uitgegroeid tot een organisatie met 644 medewerkers. We zetten een aantal feiten en cijfers over de organisatie en onze producten op een rij.

Organisatie

  • Aantal vestigingen: 2
  • Aantal websites: 22
  • Aantal applicaties in ontwikkeling of beheer: 26
  • Aantal dienstverleningsovereenkomsten: 12
  • Aantal opdrachtgevers: 12
  • Aantal vragen aan klantcontactcentrum per jaar: ruim 135.000

Producten en diensten

Afbeelding waarin alle producten van het CIBG staan opgesomd.

Uitleg van de nummers in de afbeelding

Zorgaanbiedersportaal

Het zorgaanbiedersportaal wordt gemiddeld 13.000 keer per maand bezocht. Dit is hét centrale loket voor zorgaanbieders, burgers en beleid waar de gegevens van zorgaanbieders uit het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) in samenhang getoond en gecombineerd worden met gegevens uit andere registers.

Erkenning geschilleninstanties

Zorgaanbieders kunnen zich aansluiten bij een van de 42 wettelijke erkende geschilleninstanties. Patiënten hebben zo een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter bij een conflict met hun zorgverlener.

Aanwijzing deskundig transgenders

Er staan bij het CIBG 34 zorgverleners geregistreerd als aangewezen deskundige transgenders. Deze zorgverleners mogen een verklaring afgeven aan een transgender persoon. Met deze verklaring is geslachtverandering bij de burgerlijke stand mogelijk.

Donorgegevens kunstmatige bevruchting

750 kinderen vinden jaarlijks via Stichting DKB hun donor of krijgen informatie over hun donor.

SBV-Z

Ongeveer 750.000 keer per dag vragen zorgaanbieders, indicatieorganen of zorgverzekeraars het BSN van een patiënt of controleren of persoonsgegevens en BSN bij elkaar horen.

Jaarverantwoording zorg

Elk jaar verantwoorden instellingen zich over hun prestaties en de besteding van het publieke geld dat zij ontvangen.

Landelijk Implantaten Register

Ruim 203.000 patiënten kunnen snel gevonden worden wanneer er een probleem is met een implantaat.

ZOVAR

Met behulp van 14 ZOVAR-servercertificaten communiceren zorgverzekeraars en zorgkantoren veilig en efficiënt elektronisch met elkaar over de financiële afhandeling van behandelingen.

Landelijk Register Zorgaanbieders

Door 6 verschillende gegevensbronnen aan elkaar koppelen en informatie uit diverse databestanden te ontsluiten, krijgen burgers inzicht in waar zij welke zorg kunnen verkrijgen en kunnen deze gegevens efficiënter worden gebruikt voor beleidsvorming of toezicht.

NCPeH-NL

Via het Nationaal Contactpunt voor e-Health Nederland (NCPeH-NL), kunnen zorgverleners online patiëntsamenvattingen opvragen van burgers uit EU-landen die in Nederland (on)geplande zorg nodig hebben. Momenteel zijn er 6 landen aangesloten.

Farmatec

Om de beschikbaarheid en veiligheid van medicijnen en medische hulpmiddelen te waarborgen, worden er jaarlijks 1.100 aanvragen voor vergunningen, erkenningen, ontheffingen, certificaten en registraties beoordeeld.

Locatieregister

Een zorgaanbieder die gedwongen zorg levert, moet die zorglocaties registreren in het Locatieregister. Op dit moment voldoen 824 zorgaanbieders met 13.642 locaties aan die verplichting.

BIG-register

Meer dan 387.600 zorgverleners in Nederland en op de BES-eilanden laten hier aan iedereen zien dat zij bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen. En jaarlijks vragen rond de 1.100 zorgverleners met een buitenlands diploma erkenning van hun kennis en/of beroepsvaardigheden aan. Zo kunnen zij verantwoord en veilig bijdragen aan de Nederlandse zorg.

Bureau Medicinale Cannabis

Door de streng gecontroleerde productie van 5 soorten medicinale cannabis, kunnen patiënten die dit medicijn gebruiken vertrouwen op een constante kwaliteit en beschikbaarheid.

Gratis VOG

In totaal bijna 10.719 sportverenigingen, kerken en vrijwilligersorganisaties mogen kosteloos verklaringen omtrent gedrag aanvragen voor vrijwilligers om zo een veilige omgeving te creëren voor hun kwetsbare mensen.

Donorregister

Voor de partner of familie van meer dan 75% van de Nederlanders is de keuze van hun geliefde of familielid over orgaan- of weefseldonatie bij het overlijden duidelijk.

Wet Normering Topinkomens

Jaarlijks worden er gemiddeld 400 onderzoeken gedaan naar mogelijke overtredingen van de WNT binnen het zorgveld. Hierdoor worden beloningsgegevens van topfunctionarissen in de zorg transparant en teruggebracht tot een maatschappelijk verantwoord niveau.

Register Sociale Hygiëne

In het Register Sociale Hygiëne staan leidinggevenden van organisaties waar alcohol geschonken of verkocht wordt geregistreerd op basis van hun diploma Sociale Hygiëne.

Toetreding zorgaanbieders

Meer dan 33.000 nieuwe zorgaanbieders gemeld. Zo is er snel zicht op nieuwe partijen die vallen onder toezicht van de IGJ. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van de Nederlandse zorg. 2997 zorgaanbieders hebben een vergunning, die ze nodig hebben om zorg te mogen blijven verlenen.

Diergeneeskunderegister

Meer dan 21.600 dierenartsen en paraveterinairen laten hier zien aan dat zij bevoegd zijn om hun beroep te mogen uitvoeren.

Online aanbieders medicijnen

Meer dan 500 online verkopers van medicijnen zijn bestempeld als legaal verkooppunt en iedereen kan zo controleren of een aanbieder legaal en veilig is.

UZI-register

In het UZI-register staan 38.000 actieve abonnees, 84.000 UZI-passen en 12.000 servercertificaten geregistreerd.

Beeld: ©CIBG