Onze dienstverlening

Als CIBG krijgen wij opdrachten vanuit beleidsdirecties en Inspectie van het ministerie van VWS. Daarnaast hebben we het ministerie van LNV eveneens als opdrachtgever. Er is nauw contact met de opdrachtgevers over de uitvoering van de taak. Uiteindelijk bepalen wij hoe de uitvoering binnen het CIBG wordt georganiseerd. Daarbij zijn collega’s met uiteenlopende taken en rollen van verschillende afdelingen betrokken.

Digitale dienstverlening

Onze dienstverlening bieden we zoveel als mogelijk digitaal aan. Maar komen mensen er digitaal niet uit, dan bieden we ook het ook op papier aan en zijn we ook een loket als men iemand wil spreken. De verschillende afdelingen binnen het CIBG hebben daarin allemaal een rol. We werken vooral agile en met scrumteams. Maar voor het bouwen van een digitale applicatie en alle informatie daar omheen is ook veel inhoudelijke expertise nodig. Denk aan productmanagers, adviseurs, behandelaren en juristen. Met deze inhoudelijke expertise kan onze afdeling Klant & Communicatie aan de slag om de burger, (zorg)professional of (zorg)organisatie zo goed mogelijk te voorzien van informatie. Denk aan een website, maar ook het goed en snel beantwoorden van vragen die telefonisch en per e-mail binnenkomen. Bijna de hele organisatie is bij de dienstverlening aan een burger, (zorg)professional of (zorg)organisatie betrokken.

Beeld: ©CIBG

Hoe pakken we een nieuwe taak op?

Aanvraag komt binnen

Zodra een nieuwe opdracht vanuit een beleidsdirectie of de Inspectie binnenkomt, houden we een intakegesprek om zoveel mogelijk informatie op te halen. Met die informatie wordt de directie van het CIBG geïnformeerd. De directie bekijkt of we de opdracht qua expertise en capaciteit kunnen uitvoeren, dit wettelijk gezien mogen en of het bij ons past.

Grondiger onderzoek doen

Als de directie goedkeuring geeft, duiken we nog dieper in de opdracht. We doen een quickscan en uitvoeringstoets om goed in te schatten wat we allemaal moeten doen en hoeveel capaciteit we daarvoor nodig hebben.

Uitvoeringstoets bespreken

Op basis van de quickscan en uitvoeringstoets maken we een grove kostenraming.

Afspraken vastleggen

Afhankelijk van de urgentie en de deadline voor de nieuwe opdracht maken we afspraken met de opdrachtgever. Pas wanneer alles is afgestemd, gaan we over tot het uitvoeren van de nieuwe taak.

Werk dat ertoe doet

Ons werk heeft bijna altijd maatschappelijke impact. Het gaat niet zozeer over politiek maar over tijd, geld en kwaliteit om het uiteindelijk voor burgers, (zorg)professionals en (zorg)organisaties zo comfortabel mogelijk te maken.