Onze organisatie

Wij zijn het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Burgers, zorgprofessionals en (overheids)organisaties bieden wij transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. Met onze dienstverlening geven wij inzicht in wie is wie, wie kan wat en wie mag wat?

Wat doen wij als CIBG?

Een greep uit onze taken en werkzaamheden:

  • Wij registreren BIG-zorgverleners, keuzes van mensen over orgaandonatie, mensen met een diploma Sociale Hygiëne.
  • Wij publiceren de jaarverantwoording (jaarverslag) van zorginstellingen.
  • Wij toetsen topinkomens in de zorg en nieuwe zorgaanbieders.
  • Wij stellen maximumprijzen van geneesmiddelen vast.
  • Wij (laten) medicinale cannabis produceren.
  • Wij erkennen weefselbanken en bloedbanken en buitenlandse diploma’s voor beroepen in de zorgsector.
  • Wij verstrekken toegangspassen aan zorgverleners voor inzage in digitale patiëntgegevens en beveiligd e-mailberichtenverkeer, vergunningen voor geneesmiddelen, vergunningen voor donortestlaboratoria, en opiumontheffingen.
Beeld: ©CIBG

Wie zijn wij als CIBG?

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  De organisatie is gestart in 1995. De naam CIBG stamt uit 2000 en staat voor Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg. Sindsdien heeft de organisatie veel meer taken gekregen en dekt de naam niet meer lading met wat we doen. Daarom wordt alleen de lettercombinatie CIBG gebruikt.

Het CIBG bestaat uit een directieteam met daaronder 13 afdelingen, met als drie pijlers de Businessafdelingen, ICT-afdelingen en afdelingen Bedrijfsvoering. Het CIBG heeft twee vestigingen, namelijk Den Haag en Heerlen.