Als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzamelt, verwerkt en koppelt het CIBG gecertificeerde gegevens en levert die uit. Zo voorzien we in de behoefte om gegevens op een betrouwbare manier vast te leggen en te kunnen raadplegen. Het CIBG heeft een breed palet aan producten en diensten.

Het CIBG zet de standaard in registers.

LRZa

Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) is een landelijk en openbaar register van zorgaanbieders. Dit register maakt duidelijk wie, waar, welke zorg verleent en draagt bij aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Beheersvoorziening RIN

Het RIN is een rijksbreed identificerend nummer. Elke persoon die een werkrelatie met de Rijksdienst aangaat krijgt een RIN. Een RIN kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot Rijksbrede voorzieningen, zoals P-direkt, de Rijkspas en de Digitale Werkomgeving Rijksdienst.