Producten en diensten

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het CIBG  burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We geven inzicht in: wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG doet dit onder andere via registers en knooppunten.

Uitgelicht

Beheersvoorziening Rijksbreed identificerend nummer

Het RIN is een rijksbreed identificerend nummer. Elke persoon die een werkrelatie met de Rijksdienst aangaat krijgt een RIN. Een RIN kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot Rijksbrede voorzieningen, zoals P-direkt, de Rijkspas en de Digitale Werkomgeving Rijksdienst.

Verwijsindex risicojongeren (VIR)

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Het doel is vroege signalering van risico’s die een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid van een jeugdige bedreigen, zodat tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kan worden gegeven. Hiervoor kunnen daartoe bevoegde functionarissen melding doen van jongeren.