Producten en diensten

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het CIBG burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We geven inzicht in: wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG doet dit onder andere via registers en knooppunten.

00:00:01
In beeld: Logo van het CIBG, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
Titel: Het verhaal van het CIBG

00:00:03
Voice-over: Wij zijn het CIBG. Die naam zegt je misschien niet veel, maar je kent ons wellicht van het donorregister, het BIG-register, de UZI-pas of misschien zelfs als die club die de uitgifte van medicinale cannabis regelt.

00:00:18
Voice-over: Wij werken voor jou. Zodat je bij het overlijden van je moeder niet ook nog eens hoeft na te denken over haar donorwens, omdat wij die al kennen. Zodat je weet dat je zoon hulp krijgt van een erkend professional, als hij het even niet meer ziet zitten. Zodat je zeker weet dat je buitenlandse tandarts de juiste papieren heeft, omdat je het bij ons kunt nagaan. En de specifieke medicijnen voor je man betrouwbaar en betaalbaar zijn, omdat wij waken over de benodigde gegevens. Dat je eindelijk op zoek durft te gaan naar jouw donorvader, omdat we naast informatie ook een luisterend oor bieden.

00:00:59
Voice-over: Als het gaat om zorg en welzijn moet iedereen kunnen vertrouwen op wie wie is, wie wat kan en wie wat mag. Wij zijn de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS die hiervoor zorgt door gegevens betrouwbaar te registreren en slim te ontsluiten. Als je bij ons onder de motorkap kijkt, zie je vooral nullen en enen. Een schat aan data die wij altijd correct, up to date en ter gelijker tijd veilig toegankelijk moeten houden. En om dat voor elkaar te krijgen kom je al heel snel weer terug bij mensen. Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Iedere dag maken zij afwegingen die veel verder gaan dan nullen en enen. Hoe help je een jongen van twintig die weet dat hij nog maar een week te leven heeft zijn donorwens alsnog kenbaar te maken? Hoe voorkom je de registratie in Nederland van een zorgverlener uit het buitenland tegen wie daar een tuchtzaak loopt, of andersom?

00:01:58
Figurant: Ik sta al ingeroosterd voor overmorgen.

00:02:00
Voice-over: Hoe help je een ambulanceverpleegkundige, die na een lange revalidatie eindelijk weer mag werken, snel aan een actieve BIG-registratie? Volgen we de letter van de wet en regelgeving? Of weten we daarbinnen de nuance van de menselijke maat te vinden? Al dit soort vragen houdt ons dagelijks bezig. En ook al zijn we op de achtergrond aanwezig, we zijn trots op ons werk. Ook wij zorgen, maar dan voor de gegevens die voor ons allemaal van levensbelang zijn. Jouw gegevens, onze zorg.

00:02:36
In beeld: Logo van het CIBG, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
Tekst: Wij zijn het CIBG, www.cibg.nl

Uitgelicht

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt. Het doel is vroege signalering van risico’s die een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid van een jeugdige bedreigen, zodat tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kan worden gegeven. Hiervoor kunnen daartoe bevoegde functionarissen melding doen van jongeren.