Het CIBG staat midden in de maatschappij

Nadine Biesma is Product Owner bij het CIBG. Wat houdt haar werk in?

Nadine is Product Owner voor drie producten van het CIBG: SBV-Z, VIR en NCPeH-NL. Deze producten helpen zorgverleners om hun werk beter en veiliger te kunnen doen. "Als Product Owner ben ik verantwoordelijk voor alle aspecten van de producten. Van het maken van beheerafspraken met de eigenaar en verbetering en onderhoud van de applicaties tot en met juridische of technische vraagstukken, rapportages en informatieveiligheid. Het is nooit saai.”

Nadine Biesma
Beeld: ©CIBG

SBV-Z is sinds de coronatijd maar liefst 22 miljoen keer per maand geraadpleegd met een uitschieter in december 2021 naar 40 miljoen keer. Zo’n product moet dus 24/7 vlekkeloos werken. Maatschappelijk van belang is ook de Verwijsindex Risicojongeren (VIR), een digitaal systeem dat risicomeldingen over jongeren tot 23 jaar bij elkaar brengt zodat zij tijdig passende hulp kunnen krijgen. Nieuw is het internationale product NCPeH-NL, het Nationaal Contactpunt voor e-Health Nederland. Met deze applicatie kunnen zorgverleners online patiëntsamenvattingen opvragen van burgers uit EU-landen die in Nederland (on)geplande zorg nodig hebben.

Wat maakt jouw werk bij het CIBG leuk?

“In een uitvoeringsorganisatie als het CIBG werk je samen om dingen te bereiken die er maatschappelijk gezien toe doen. Van oorsprong ben ik fiscalist. Toen ik het bedrijfsleven zat was, ben ik bewust voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaan werken, als ondersteuner en later als adviseur. Dat is, net als het CIBG,  een overheidsorganisatie die midden in de praktijk staat. Het spreekt mij aan dat je de gevolgen van het werk meteen terugziet in de werkelijkheid, zoals wegen en asfalt en nu in de gezondheidszorg. De kneepjes van het adviesvak kende ik al toen ik via een oud-collega bij het CIBG terecht kwam. Product owner is een brede functie waarin je veel dingen moet regelen. Daarnaast heb ik veel contacten binnen maar ook buiten de organisatie, bijvoorbeeld met de opdrachtgever/eigenaar en de GGD’s."

Hoe is de samenwerking binnen het CIBG?

“We voelen ons samen verantwoordelijk voor het product. Dat vertaalt zich in een goede samenwerking. Voor elk van de producten heb ik intensief contact met ICT’ers, juristen, communicatiespecialisten en financiële collega’s. De lijnen zijn kort. Op vragen krijg je snel antwoord. De collega’s lossen vanuit hun betrokkenheid, graag zelf problemen op. Daarbij staat het resultaat voor de gebruiker of burger altijd voorop: wij zijn echte doeners.”

Dagelijkse contacten met ICT-collega’s

ICT is van levensbelang voor de producten waarvoor Nadine verantwoordelijk is, net als voor de overige producten van het CIBG. “Ik heb vaak en nauw contact met de applicatiemanager, de Informatievoorzieningsadviseur en de architect. Hun adviezen helpen mij om de juiste keuze op het juiste moment te maken. Uiteraard werken we volgens een roadmap aan de doorontwikkeling en het onderhoud van de applicaties. Daarnaast staan we ook klaar als er een incident optreedt. Het is de uitdaging om met elkaar die balans te bewaren tussen wat nodig is op korte en op lange termijn.”

Wanneer pas je bij het CIBG?

"Allereerst vind je de publieke taak die wij hier vervullen, belangrijk. Je wilt, vanuit je eigen vakgebied, resultaten neerzetten die maatschappelijk van belang zijn. Je werkt graag samen. We zijn weliswaar een rijksorganisatie maar vooral heel hands on. Eigenlijk ken ik hier geen collega’s die de hele dag nota’s zitten te schrijven. Dat zegt genoeg.”

Wat vindt een nieuwe collega bij ons?

“Een down to earth organisatie waar we samen resultaten bereiken op een informele manier. Ik kan als het nodig is, elke willekeurige collega bellen, inclusief onze directeur. Die laagdrempeligheid zie je in de hele organisatie terug. En dat werkt erg prettig.”

Meer lezen?

Bekijk ook de verhalen van andere CIBG medewerkers.